Svatý korán – Sůra 89, Úsvit, Al-Fadžr

1. Při úsvitu a při nocích deseti
2. a při spárovaném a jedinečném
3. a při noci, když ubíhá!
4. Což není v tom pro člověka rozvážného přísaha?
5. Neviděls, co učinil Pán tvůj ´Ádovcům
6. Iramu,jenž proslul sloupy svými,
7. jimž nic podobného nebylo stvořeno v žádné zemi,
8. a kmeni Thamúd,jenž skály v údolí prorážel,
9. a Faraónovi, který na kůly narážel,
10. a těm, kdož v zemích vzpurní byli
11. a pohoršení v nich pak šířili?
12. Však Pán tvůj proti nim důtky trestající rozpoutal,
13. neb Pán tvůj neustále na číhané stál.
14. Co člověka se týče,když Pán jeho jej zkoušce podrobuje a štědrosti
a dobrodiním jeho zahrnuje, pak on hovoří: „Pán můj mi poctu
prokazuje.
15. Když naopak jej zkouší tím, že příděl obživy mu odměřuje, pak on
hovoří: „Pán můj mě ponižuje.“
16. Však pozor! Vždyť vy sirotky nectíte,
17. ani k nakrmení nuzných se navzájem nevybízíte
18. však dědictví slabých nenasytně pohlcujete
19. a jen bohatství v lásce vášnivé máte.
20. Však pozor! Až země bude rozdrcena ranou za ranou
21. a přijde Pán tvůj i andělé, řada za řadou,
22. a až v ten den bude peklo předvedeno,tehdy si člověk připomene –
však co bude mu připomínání platno?
23. I zvolá: „Kéž bych měl na život budoucí něco předem připraveno!“
24. V ten den takovým trestem nebude nikdo potrestán
25. a nikdo takovými okovy spoután!
26. A ty, duše usmířená,
27. vrať se k Pánu svému v zalíbení a spokojená!
28. Vstup mezi služebníky mé
29. a vejdi do zahrady mé!

Příspěvek byl publikován v rubrice Korán. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.