Svatý korán – Sůra 90, Město, Al-Balad

1. Hle, přísahám při tomto městě
2. – ty volně si žiješ v tomto městě –
3. při otci a tom, co zplodil,
4. že člověka jsme věru ke strastem stvořili!
5. Počítá snad, že nikdo proti němu nic nezmůže,
6. když říká: „Bohatství obrovské jsem strávil.“
7. Domnívá se snad, že nikdo jej nespatřil?
8. Což dvě oči jsme mu nedali
9. a jazyk a dva rty
10. a na dvě stezky jsme jej neuvedli?
11. A přece se nepustil po stezce vzhůru vedoucí.
12. Víš ty vůbec, co je to stezka vzhůru vedoucí?
13. Otroka propuštění
14. či v den hladu nakrmení
15. sirotka příbuzného
16. či chudáka nouzí trpícího,
17. a také být z těch, kdož uvěřili a k neochvějnosti a soucitu se
vzájemně nabádají:
18. to budou lidé po pravici stojící,
19. zatímco ti, co ve znamení naše nevěřili, to budou lidé po levici
stojící
20. a nad nimi plát bude oheň uzavírající!

Příspěvek byl publikován v rubrice Korán. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.