Svatý korán – Sůra 91, Slunce, Aš-Šams

1. Při slunci a jeho jasu,
2. při měsíci,když je následuje,
3. při dni, když je odhaluje,
4. při noci, když je zahaluje,
5. při nebi a při tom, kdo je vystavěl,
6. při zemi a při tom, kdo ji rozprostřel,
7. při duši a při tom, kdo dal jí vyrovnanost
8. a vdechl jí hříšnost i bohabojnost!
9. Kdo ji očistí, ten jistě vydělá,
10. a kdo ji zanedbá, ten jistě prodělá.
11. Ve vzpurnosti své obvinili Thamúdovci (proroka svého) ze lži,
12. když bezbožník největší povstal mezi nimi.
13. A pravil jim posel Boží: „(Nedotýkejte se) velbloudice Boží a
nechte ji napít!“
14. Však za lháře jej prohlásili a (velbloudici) podřízli.Pán jejich
je pak za jejich hříchy zahubil a se zemí je srovnal,
15. aniž se následků toho obával.

Příspěvek byl publikován v rubrice Korán. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.