Svatý korán – Sůra 98, Jasný důkaz, Al-Bajjina

1. Ti, kdož z vlastníků Písma a z modloslužebníků jsou nevěřícími, se
nezačali uvolňovat, pokud k nim nepřišel důkaz jasný,
2. posel od Boha, jenž přednášel jim listy očištěné,
3. obsahující Písmo nezměnitelné.
4. A nerozdělili se ti, jimž bylo dáno Písmo, leč až poté, co k nim
přišel důkaz jasný.
5. A přitom jim bylo pouze poručeno, aby uctívali Boha, zasvěcujíce
mu upřímně svou víru jako hanífové, aby dodržovali modlitbu a
dávali almužnu – a toto je náboženství neměnné.
6. A věru ti, kdož jsou nevěřící z vlastníků Písma a z
modloslužebníků, přijdou do ohně pekelného a budou v něm
nesmrtelní, a to jsou ti nejhorší ze všech stvoření!
7. Avšak ti, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, to jsou ti nejlepší
ze všech stvoření.
8. Odměnou jejich u Pána jejich budou zahrady Edenu, pod nimiž řeky
tekou a v nichž zůstanou navěky nesmrtelní. Bůh v nich nalezne
zalíbení a i oni v Něm naleznou zalíbeni, a toto údělem bude toho,
kdo Pána svého se bojí.

Příspěvek byl publikován v rubrice Korán. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.