Bible kralická: 1. Janova, 1. kapitola

1. Což bylo od počátku, což jsme slýchali, co jsme očima svýma viděli,
a co jsme pilně spatřili, a čeho se ruce naše dotýkaly, o slovu
života,
2. (Nebo ten život zjeven jest, a my jsme viděli, a svědčíme, i
zvěstujeme vám ten život věčný, kterýž byl u Otce, a zjeven jest nám),
3. Což jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme vám, abyste i vy s námi
obecenství měli, a obecenství naše aby bylo s Otcem i s Synem jeho
Jezukristem.
4. A totoť píšeme vám, aby radost vaše byla plná.
5. Toť jest tedy zvěstování to, kteréž jsme slýchali od něho, a
zvěstujeme vám: Že Bůh jest světlo, a tmy v něm nižádné není.
6. Díme-li, že s ním obecenství máme, a ve tmě chodíme, lžeme, a
nečiníme pravdy.
7. Pakliť chodíme v světle, jako on jest v světle, obecenství máme
vespolek, a krev Krista Ježíše Syna jeho očišťuje nás od všelikého
hříchu.
8. Pakliť díme, že hříchu nemáme, sami se svodíme, a pravdy v nás
není.
9. Jestliže pak budeme vyznávati hříchy své, věrnýť jest Bůh a
spravedlivý, aby nám odpustil hříchy, a očistil nás od všeliké
nepravosti.

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Janova. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.