Bible kralická: 1. Korintským, 5. kapitola

1. Naprosto slyšeti, že jest mezi vámi smilstvo, a to takové smilstvo,
jakéž se ani mezi pohany nejmenuje, aby někdo měl manželku otcovu.
2. A vy nadutí jste, než byste raději rmoutili se, aby vyvržen byl z
prostředku vás ten, kdož takový skutek spáchal.
3. Já zajisté, ač vzdálený tělem, ale přítomný duchem, již jsem to
usoudil, jako bych přítomen byl, abyste toho, kterýž to tak spáchal,
4. Ve jménu Pána našeho Jezukrista sejdouce se spolu, i s mým duchem,
s mocí Pána našeho Jezukrista,
5. Vydali takového satanu k zahubení těla, aby duch spasen byl v den
Pána Ježíše.
6. Neníť dobrá chlouba vaše. Zdaliž nevíte, že maličko kvasu všecko
těsto nakvašuje?
7. Vyčisťtež tedy starý kvas, abyste byli nové zadělání, jakož jste
nenakvašení. Neboť jest Beránek náš velikonoční za nás obětován,
Kristus.
8. A protož hodujmež ne v kvasu starém, ani v kvasu zlosti a
nešlechetnosti, ale v přesnicích upřímnosti a pravdy.
9. Psal jsem vám v listu, abyste se nesměšovali s smilníky.
10. Ale nevšelijak s smilníky tohoto světa, neb s lakomci, neb s
dráči, aneb s modláři, sic jinak musili byste z tohoto světa vyjíti.
11. Nyní pak psal jsem vám, abyste se nesměšovali, kdyby kdo, maje
jméno bratr, byl smilník, neb lakomec, neb modlář, neb zlolejce, neb
opilec, neb dráč. S takovým ani nejezte.
12. Nebo proč já mám i ty, kteříž jsou vně, souditi? Však ty, kteříž
jsou vnitř, vy soudíte.
13. Ty pak, kteříž jsou vně, Bůh soudí. Vyvrztež tedy toho zlého sami
z sebe.

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Korintským. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.