Bible kralická: 1. Tessalonicenským, 1. kapitola

1. Pavel a Silván a Timoteus církvi Tessalonicenských v Bohu Otci a
Pánu Ježíši Kristu: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána
Jezukrista.
2. Díky činíme Bohu vždycky ze všech vás, zmínku činíce o vás na
modlitbách svých.
3. Bez přestání pamatujíce na skutek víry vaší a na práci lásky, a na
trpělivost naděje Pána našeho Jezukrista, před Bohem a Otcem naším,
4. Vědouce, bratří Bohu milí, o vyvolení vašem.
5. Nebo evangelium naše k vám nezáleželo toliko v slovu, ale i v moci,
i v Duchu svatém, a v jistotě mnohé, jakož víte, jací jsme byli mezi
vámi pro vás.
6. A vy následovníci naši i Páně učiněni jste, přijavše slovo ve mnohé
úzkosti, s radostí Ducha svatého,
7. Tak že jste učiněni příklad všem věřícím v Macedonii a v Achaii.
8. Nebo od vás rozhlásilo se slovo Páně netoliko v Macedonii a v
Achaii, ale i na všelikém místě víra vaše, kteráž jest v Boha,
roznesla se, tak že nepotřebí nám o tom nic mluviti.
9. Oniť zajisté sami o nás vypravují, jaký byl příchod náš k vám, a
kterak jste se obrátili k Bohu od modl, abyste sloužili Bohu živému a
pravému,
10. A očekávali Syna jeho s nebe, kteréhož vzkřísil z mrtvých, totiž
Ježíše, kterýž vysvobodil nás od hněvu budoucího.

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Tessalonicenským. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.