Bible kralická: 2. Korintským, 13. kapitola

1. Toto potřetí jdu k vám. V ústech dvou neb tří svědků staneť každé
slovo.
2. Předpovědělť jsem, a předpovídám podruhé jako přítomný, a nyní
nepřítomný píši těm, kteříž prvé hřešili, i jiným všechněm, že
přijdu-liť opět znovu, neodpustím,
3. Poněvadž usilujete zkusiti toho, kterýž skrze mne mluví, Krista,
kterýžto k vám není nemocný, ale mocný jest v vás.
4. Nebo ačkoli ukřižován jest jako nemocný, ale živ jest z moci Boží.
A tak i my mdlí jsme s ním, ale živi budeme s ním, z moci Boží na vás.
5. Sami sebe zkušujte, jste-li u víře; sami sebe ohledujte. Čili sami
sebe neznáte, že Ježíš Kristus jest v vás? Leč jste snad zavrženi.
6. Ale naději mám, že poznáte, žeť my nejsme zavrženi.
7. Modlímť se pak Bohu, abyste nic zlého nečinili, ne proto, abychom
my se dokonalí ukázali, ale abyste vy to, což jest dobrého, činili, my
pak jako zavrženi abychom byli.
8. Neboť nic nemůžeme proti pravdě, ale k pravdě.
9. Radujeme se zajisté, že ač jsme mdlí, ale vy jste silní, a za toť
se i modlíme, abyste vy byli dokonalí.
10. Protož toto nepřítomný jsa, píši, abych přítomen jsa, nemusil býti
přísný, podlé moci, kterouž mi dal Pán k vzdělání, a ne k zkáze.
11. Naposledy, bratří, mějtež se dobře, dokonalí buďte, potěšujte se,
jednostejně smyslte, pokoj mějte, a Bůh lásky a pokoje budeť s vámi.
12. Pozdravtež jedni druhých políbením svatým.
13. (13:12) Pozdravují vás všickni svatí.
14. (13:13) Milost Pána Jezukrista, a láska Boží, a účastenství Ducha
svatého se všechněmi vámi. Amen.

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Korintským. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.