Bible kralická: 1. Paralipomenon, 20. kapitola

1. I stalo se po roce, když králové vyjíždívají na vojnu, že vedl Joáb
lid válečný, a hubil zemi synů Ammon. A když přitáhl, oblehl Rabbu;
(ale David zůstal v Jeruzalémě). I dobyl Joáb Rabby, a rozbořil ji.
2. Tedy sňal David korunu krále jejich s hlavy jeho, a našel, že
vážila hřivnu zlata. A bylo v ní kamení drahé, i vstavena byla na
hlavu Davidovu. Vyvezl též kořisti města velmi veliké.
3. Lid pak, kterýž v něm byl, vyvedl, a dal je pod pily a brány
železné i sekery. A tak učinil David všechněm městům Ammonitským. I
navrátil se David se vším lidem do Jeruzaléma.
4. Potom pak když trvala válka v Gázer s Filistinskými, tehdy zabil
Sibbechai Chusatský Sippaje, kterýž byl zplozený z obrů, i sníženi
jsou.
5. Byla ještě i jiná válka s Filistinskými, kdežto zabil Elchanan, syn
Jairův, Lachmi bratra Goliáše Gittejského, u jehož kopí bylo dřevo
jako vratidlo tkadlcovské.
6. Opět byla jiná válka v Gát, a byl tam muž veliké postavy, kterýž
měl po šesti prstech, všech čtyřmecítma, a byl i on zplozený z téhož
obra.
7. Ten když haněl Izraele, zabil ho Jonata syn Semmaa, bratra
Davidova.
8. Ti byli synové jednoho obra v Gát, kteříž padli od ruky Davidovy a

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Paralipomenon. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.