Bible kralická: 1. Samuelova, 5. kapitola

1. Filistinští pak vzali truhlu Boží, a zanesli ji z Eben-Ezer do
Azotu.
2. Vzali tedy Filistinští truhlu Boží, a vnesli ji do domu modly
Dágon, a postavili ji vedlé Dágona.
3. A když Azotští na zejtří ráno vstali, aj, Dágon povalený ležel
tváří svou na zemi před truhlou Hospodinovou. I vzali Dágona a
postavili jej na místo jeho.
4. A když opět ráno nazejtří vstali, aj, Dágon, jakž upadl, ležel
tváří svou na zemi před truhlou Hospodinovou; hlava pak Dágonova a obě
dlaně rukou jeho odražené byly na prahu, jen ho špalek zůstal.
5. Protož kněží Dágonovi a všickni, kteříž vcházejí do domu Dágonova,
nešlapají na prah Dágonův v Azotu až do tohoto dne.
6. Tedy ztížena jest ruka Hospodinova nad Azotskými, a pohubila je,
(nebo ranila je neduhy na zadku), Azot i končiny jeho.
7. Vidouce pak muži Azotští, co se děje, řekli: Nechť nezůstává truhla
Boha Izraelského u nás, nebo težká jest ruka jeho proti nám, a proti
Dágonovi bohu našemu.
8. I obeslali a shromáždili všecka knížata Filistinská k sobě, a
řekli: Co učiníme s truhlou Boha Izraelského? Odpověděli: Nechť jest
doprovozena do Gát truhla Boha Izraelského. I zprovodili tam truhlu
Boha Izraelského.
9. Stalo se pak, když ji vyprovázeli, že ruka Hospodinova přikročila k
městu trápením velikým velmi, a ranila muže města od malého až do
velikého, a nametalo se jim v tajných místech plno vředů.
10. Z té příčiny poslali truhlu Boží do Akaron. A když přišla truhla
Boží do Akaron, zkřikli Akaronští, řkouce: Zprovodili k nám truhlu
Boha Izraelského, aby nás pomořili i náš lid.
11. Protož poslavše, shromáždili všecka knížata Filistinská, a řekli:
Odešlete truhlu Boha Izraelského, ať se navrátí na místo své, a
nezmoří nás i lidu našeho. Nebo bylo trápení smrtelné po všem tom
městě, a velmi težká byla ruka Boží tam.
12. Muži pak, kteříž nezemřeli, raněni byli neduhy na zadku, tak že
křik města vstupoval až k nebi.

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Samuelova. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.