Bible kralická: 2. Paralipomenon, 17. kapitola

1. I kraloval Jozafat syn jeho místo něho, a zmocnil se Izraele.
2. I osadil lidem válečným všecka města hrazená v Judstvu, a postavil
stráž v zemi Judské a v městech Efraim, kteráž byl zdobýval Aza otec
jeho.
3. A byl Hospodin s Jozafatem; nebo chodil po cestách Davida otce
svého prvních, aniž hledal modl.
4. Ale Boha otce svého hledal, a v přikázaních jeho chodil, aniž
následoval skutků lidu Izraelského.
5. I utvrdil Hospodin království v ruce jeho, a dal všecken lid Judský
dary Jozafatovi, tak že měl bohatství a slávy hojně.
6. A nabyv udatného srdce k cestám Hospodinovým, zkazil přesto také i
výsosti a háje v Judstvu.
7. Léta pak třetího království svého poslal knížata svá: Benchaile,
Abdiáše, Zachariáše, Natanaele a Micheáše, aby učili v městech
Judských.
8. A s nimi Levíty: Semaiáše, Netaniáše, Zebadiáše, Azaele,
Semiramota, Jonatana, Adoniáše, Tobiáše a Tobadoniáše, Levíty, a s
nimi Elisama a Jehorama, kněží,
9. Kteříž učili v Judstvu, majíce s sebou knihu zákona Hospodinova.
Chodili pak vůkol po všech městech Judských, vyučujíce lid.
10. I byl strach Hospodinův na všech královstvích zemí, kteréž byly
vůkol Judstva, tak že nebojovali proti Jozafatovi.
11. Nýbrž i Filistinští přinášeli Jozafatovi dary a berni uloženou.
Arabští také přiháněli jemu dobytky, skopců po sedmi tisících a sedmi
stech, též kozlů po sedmi tisícícha sedmi stech.
12. I prospíval Jozafat, a rostl až na nejvyšší, a vystavěl v Judstvu
zámky a města k skladům.
13. A práci mnohou vedl při městech Judských, muže pak válečné a
slovoutné měl v Jeruzalémě.
14. A tento jest počet jich po domích otců jejich: Z Judy knížata nad
tisíci: Adna kníže, a s ním udatných rytířů třikrát sto tisíc.
15. A po něm Jochanan kníže, a s ním dvě stě a osmdesát tisíc.
16. Po něm Amaziáš syn Zichrův, kterýž se dobrovolně byl oddal
Hospodinu, a při něm dvakrát sto tisíc mužů udatných.
17. Z Beniamina pak muž udatný Eliada, a s ním lidu zbrojného s
lučišti a pavézami dvakrát sto tisíc.
18. A po něm Jozabad, a s ním sto a osmdesát tisíc způsobných k boji.
19. Ti sloužili králi, kromě těch, kteréž byl osadil král po městech
hrazených po všem Judstvu.

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Paralipomenon. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.