Bible kralická: 2. Paralipomenon, 4. kapitola

1. Udělal také i oltář měděný, zdélí dvadcíti loktů, a dvadcíti loktů
zšíří, desíti pak loktů zvýší.
2. Udělal též moře slité, desíti loket od jednoho kraje k druhému,
okrouhlé vůkol, zvýší na pět loktů, a okolek jeho třidcíti loket
vůkol.
3. Podobenství také volů pod ním, kterýchž všudy vůkol bylo deset do
lokte, obkličujících moře vůkol; a tak byly dva řady volů slitých,
spolu s mořem.
4. A stálo na dvanácti volích. Tři obráceni byli na půlnoci, a tři
patřili k západu, tři zase postaveni byli ku poledni, a tři obráceni
byli k východu, a moře svrchu na nich stálo, ale všech jich zadkové
byli pod mořem.
5. A bylo ztlouští na dlaň. Kraj jeho byl, jakýž bývá u koflíku aneb
květu liliového, tři tisíce tun v se beroucí.
6. Udělal také deset umyvadel, a postavil jich pět po pravé straně, a
pět po levé, k obmývání z nich. Všecko, což se strojilo k zápalům,
obmývali z nich, ale moře, aby se z něho kněží umývali.
7. Nadto udělal i svícnů zlatých deset vedlé slušnosti jejich, a
postavil v chrámě, pět po pravé straně a pět po levé.
8. Udělal i stolů deset, kteréž postavil v chrámě, pět po pravé a pět
po levé straně. K tomu udělal číší zlatých sto.
9. Udělal potom síň kněžskou, též síň velikou, a dvéře u též síně
okoval mědí.
10. Moře pak postavil na pravé straně k východu, naproti polední
straně.
11. Nadělal také Chíram hrnců, lopat a kotlíků, a dokonal Chíram dílo,
kteréž byl dělal králi Šalomounovi k domu Božímu.
12. Dva sloupy a kruhy, makovice také na vrchu těch dvou sloupů, a
mřežování dvoje, aby přikrývalo ty dvě makovice okrouhlé, kteréž byly
na vrchu sloupů,
13. A jablek zrnatých čtyři sta na dvojím mřežování. Dvěma řady jablka
zrnatá byla na mřežování jednom, aby přikrývala ty dvě makovice
okrouhlé, kteréž byly na vrchu sloupů.
14. Podstavky také zdělal, a umyvadla na těch podstavcích.
15. Moře jedno, a volů dvanácte pod ním.
16. Též hrnce a lopaty a vidličky třírohé, a všecko nádobí jejich
zdělal Chíram s otcem svým králi Šalomounovi k domu Hospodinovu z mědi
přečisté.
17. Na rovinách Jordánských sléval to král v zemi jilovaté, mezi
Sochot a Saredata.
18. A tak nadělal Šalomoun všech těch nádob velmi mnoho, tak že váhy
té mědi vyhledáváno nebylo.
19. Zdělal také Šalomoun i jiná všelijaká nádobí k domu Božímu, jako
oltář zlatý a stoly, na nichž kladeni byli chlebové předložení,
20. Tolikéž svícny i lampy jejich z zlata nejčistšího, aby je
rozsvěcovali příslušně před svatyní svatých,
21. Květy také a lampy i utěradla z zlata, a to bylo zlato
nejvýbornější.
22. I žaltáře a kotlíky, kadidlnice a nádoby k oharkům z zlata

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Paralipomenon. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.