Bible kralická: Ester, 7. kapitola

1. A tak přišel král i Aman, aby hodovali s Ester královnou.
2. I řekl král k Ester opět druhého dne, napiv se vína: Jaká jest
žádost tvá, Ester královno? A budeť dáno. Aneb jaká jest prosba tvá?
Až do polovice království staneť se.
3. Tedy odpověděla Ester královna a řekla: Jestliže jsem nalezla
milost před očima tvýma, ó králi, a jestliže se králi za dobré vidí,
nechť mi jest darován život můj k mé žádosti, a národu mému k prosbě
mé.
4. Nebo prodáni jsme, já i národ můj, abychom zbiti, pomordováni a
vyhlazeni byli, ješto kdybychom za služebníky a děvky prodáni byli,
mlčela bych, ač by i tak ten nepřítel nijakž nemohl nahraditi králi té
škody.
5. Opět odpovídaje král Asverus, řekl Ester královně: I kdož jest to
ten, a kde jest ten, jehož srdce tak jest naduté, aby to činil?
6. I řekla Ester: Muž protivník a nepřítel nejhorší jest Aman tento.
Takž Aman zhrozil se před oblíčejem krále a královny.
7. Tedy král vstal v prchlivosti své od pití vína, a vyšel na zahradu
při paláci. Aman pak pozůstal tu, aby prosil za život svůj Estery
královny; nebo viděl, že jest o něm zle uloženo od krále.
8. Potom král navrátil se z zahrady palácu do domu, kdež pil víno, a
Aman padl na lůžko, na kterémž seděla Ester. I řekl král: Což ještě
násilé učiniti chce královně u mne v domě? A hned jakž slovo to vyšlo
z úst krále, tvář Amanovu zakryli.
9. Mezi tím řekl Charbona, jeden z komorníků, před králem: Aj, ještě
šibenice, kterouž připravil Aman Mardocheovi, kterýž mluvil králi k
dobrému, stojí při domě Amanově, zvýší padesáti loket. I řekl král:
Oběstež ho na ní.
10. Tedy oběsili Amana na té šibenici, kterouž byl připravil
Mardocheovi. A tak prchlivost královská ukojila se.

Příspěvek byl publikován v rubrice Ester. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.