Bible kralická: Exodus, 27. kapitola

1. Uděláš také oltář z dříví setim pěti loket zdýlí a pěti loket
zšíří; čverhranatý bude oltář, a tří loket zvýší bude.
2. A zděláš mu rohy na čtyřech úhlech jeho; z něho budou rohové jeho;
a obložíš jej mědí.
3. Naděláš také k němu hrnců, do kterýchž by popel bral, a lopat a
kotlíku, a vidliček a nádob k uhlí. Všecka nádobí jeho z mědi uděláš.
4. Uděláš mu i rošt mřežovaný měděný, a u té mříže čtyři kruhy měděné
na čtyřech rozích jejích.
5. A dáš ji pod okolek oltáře do vnitřku; a bude ta mříže až do polu
oltáře.
6. Uděláš k tomu oltáři i sochory z dříví setim, a mědí je okuješ.
7. A ti sochorové provlečeni budou skrze ty kruhy; a budou sochorové
ti na obou stranách oltáře, když nošen bude.
8. Uděláš jej z desk, aby byl vnitř prázdný; jakž ukázáno tobě na
hoře, tak udělají.
9. Uděláš také síň příbytku k straně polední; koltry síně té očkovaté
budou z bílého hedbáví soukaného; sto loket zdélí ať má kraj jeden.
10. Sloupů pak bude k nim dvadcet, a podstavků k nim měděných dvadcet;
háky na sloupích a přepásaní jich stříbrné.
11. A tak i strana půlnoční na dýl ať má koltry očkovaté sto loket
zdýlí, a sloupů svých dvadceti, a podstavků k nim měděných dvadceti;
háky na sloupích a přepásaní jich stříbrné.
12. Na šíř pak té síně k straně západní budou koltry očkovaté padesáti
loktů zdýlí, a sloupů k nim deset, a podstavků jejich deset.
13. A širokost síně v straně přední na východ bude padesáti loktů.
14. Patnácti loktů budou koltry očkovaté k straně jedné, sloupové k
nim tři, a podstavkové jejich tři.
15. A k straně druhé patnácti loktů zdýlí budou koltry očkovaté,
sloupové jejich tři, a podstavkové jejich tři.
16. K bráně pak té síně uděláno bude zastření dvadcíti loktů z
postavce modrého a šarlatu, a z červce dvakrát barveného, a bílého
hedbáví soukaného, dílem krumpéřským, sloupové k němu čtyři, a
podstavkové jejich čtyři.
17. Všickni sloupové síně vůkol přepásani budou stříbrem; hákové pak
jejich budou stříbrní, a podstavkové jejich mědění.
18. Dlouhost síně bude sto loket, a širokost padesáte, všudy
jednostejná, vysokost pak pěti loktů, z bílého hedbáví soukaného, a
podstavkové budou mědění.
19. Všecka nádobí příbytku, ke vší službě jeho, a všickni kolíkové
jeho, i všickni kolíkové síně z mědi budou.
20. Ty také přikaž synům Izraelským, ať nanesou oleje olivového
čistého, vytlačeného k svícení, aby lampy vždycky rozsvěcovány byly.
21. V stánku úmluvy před oponou, kteráž zastírati bude svědectví,
spravovati je budou Aron a synové jeho od večera až do jitra před
Hospodinem. Toť bude řád věčný, kterýž zachovávati budou potomci
jejich mezi syny Izraelskými.

Příspěvek byl publikován v rubrice Exodus. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.