Bible kralická: Ezechiel, 10. kapitola

1. I viděl jsem, a aj, na obloze, kteráž byla nad hlavou cherubínů,
jako kámen zafirový na pohledění, jako podobenství trůnu se ukázalo
nad nimi.
2. Tedy promluviv k muži tomu oděnému rouchem lněným, řekl: Vejdi do
prostřed kol pod cherubíny, a naplň hrsti své uhlím řeřavým z
prostředku cherubínů, a roztrus po městě. Kterýžto všel před očima
mýma.
3. (Cherubínové pak stáli po pravé straně domu, když vcházel muž ten,
a oblak hustý naplnil síň vnitřní.
4. Nebo když se byla zdvihla sláva Hospodinova s cherubínů k prahu
domu, tedy naplněn byl dům tím hustým oblakem, a síň naplněna byla
bleskem slávy Hospodinovy.
5. Zvuk také křídel cherubínů slyšán byl až k té síni zevnitřní jako
hlas Boha silného, všemohoucího, když mluví.)
6. I stalo se, když přikázal muži tomu oděnému rouchem lněným, řka:
Vezmi ohně z prostředku kol, z prostředku cherubínů, že všel a
postavil se podlé kol.
7. Tedy vztáhl cherubín jeden ruku svou z prostředku cherubínů k ohni
tomu, kterýž byl u prostřed cherubínů, a vzav, dal do hrsti toho
oděného rouchem lněným. Kterýžto vzal a vyšel.
8. Nebo ukazovalo se na cherubíních podobenství ruky lidské pod křídly
jejich.
9. I viděl jsem, a aj, čtyři kola podlé cherubínů, jedno kolo podlé
jednoho každého cherubína, podobenství pak kol jako barva kamene
tarsis.
10. A na pohledění měla podobnost jednostejnou ta kola, jako by bylo
kolo u prostřed kola.
11. Když chodili, na čtyři strany jejich chodili. Neuchylovali se,
když šli, ale k tomu místu, kamž se obracel vůdce, za ním šli.
Neuchylovali se, když šli.
12. Všecko také tělo jejich i hřbetové jejich, i ruce jejich, i křídla
jejich, též i kola plná byla očí vůkol jich samých čtyř i kol jejich.
13. Kola pak ta nazval okršlkem, jakž slyšely uši mé.
14. Čtyři tváři mělo každé. Tvář první tvář cherubínová, tvář pak
druhá tvář člověčí, a třetí tvář lvová, čtvrtá pak tvář orličí.
15. I zdvihli se cherubínové. To jsou ta zvířata, kteráž jsem viděl u
řeky Chebar.
16. Když pak šli cherubínové, šla i kola podlé nich, a když vznášeli
cherubínové křídla svá, aby se pozdvihli od země, neuchylovala se také
kola od nich.
17. Když stáli oni, stála, a když se vyzdvihovali, vyzdvihovala se s
nimi; nebo duch zvířat byl v nich.
18. I odešla sláva Hospodinova od prahu domu, a stála nad cherubíny,
19. Hned jakž pozdvihli cherubínové křídel svých a vznesli se od země,
před očima mýma odcházejíce, a kola naproti nim, a stála u vrat brány
domu Hospodinova východní, a sláva Boha Izraelského svrchu nad nimi.
20. To jsou ta zvířata, kteráž jsem viděl pod Bohem Izraelským u řeky
Chebar, a poznal jsem, že cherubínové byli.
21. Po čtyřech tvářích měl jeden každý, a po čtyřech křídlích jeden
každý; podobenství také rukou lidských pod křídly jejich.
22. Podobenství pak tváří jejich bylo jako tváří, kteréž jsem byl
viděl u řeky Chebar, oblíčej jejich i oni sami. Jeden každý přímo k

Příspěvek byl publikován v rubrice Ezechiel. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.