Bible kralická: Ezechiel, 19. kapitola

1. Ty pak vydej se v naříkání nad knížaty Izraelskými.
2. A rci: Co byla matka tvá? Lvice mezi lvy odpočívající, a u prostřed
dravých lvů vychovávala lvíčátka svá.
3. A když odchovala jedno z lvíčat svých, udělal se z něho dravý lev,
tak že naučiv se bráti loupeže, žrával lidi.
4. To když uslyšeli národové, v jámě jejich polapen jest, a doveden v
řetězích do země Egyptské.
5. To viduc lvice, že očekávaná zhynula jí naděje její, vzavši jedno z
lvíčat svých, učinila z něho silného lva;
6. Kterýž ustavičně chodě mezi lvy, udělal se dravým lvem, a naučiv se
bráti loupeže, žrával lidi.
7. Pobořil i pusté paláce jejich, a města jejich v poušť uvedl, tak že
spustla země, i což v ní bylo, od hlasu řvání jeho.
8. I polékli na něj národové z okolních krajin, a rozestřeli na něj
tenata svá, a do jámy jejich lapen jest.
9. I dali jej do klece v řetězích, a dopravili ho k králi
Babylonskému, a uvedli jej do vězení nejtěžšího, aby nebyl slýchán
hlas jeho více po horách Izraelských.
10. Matka tvá v čas pokoje tvého jako vinný kmen při vodách štípený;
plodistvý a rozkladitý byl pro hojnost vod.
11. A měl pruty mocné k berlám panovníků, zrůst pak jeho vyvýšil se
nad prostředek hustého větvoví, tak že patrný byl pro svou vysokost a
pro množství ratolestí svých.
12. Ale vytržen jsa v prchlivosti, na zemi povržen jest, a vítr
východní usušil ovoce jeho; vylomily se a uschly ratolesti silné jeho,
oheň sežral je.
13. A nyní štípen jest na poušti, v zemi vyprahlé a žíznivé.
14. Nadto vyšed oheň z prutu ratolestí jeho, sežral ovoce jeho, tak že
není na něm prutu mocného k berle panovníka. Toť jest naříkání, a
budeť v naříkání.

Příspěvek byl publikován v rubrice Ezechiel. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.