Bible kralická: Ezechiel, 41. kapitola

1. Opět přivedl mne k chrámu, a změřil veřeje, šesti loket zšíří s
jedné strany, a šesti loket zšíří s druhé strany, podlé širokosti
stánku.
2. A širokost dveří desíti loket, boky pak dveří pěti loket s jedné a
pěti loket s druhé strany. Změřil také i dlouhost jejich čtyřidcíti
loket, širokost pak dvadcíti loket.
3. Přišel také do vnitřku, a změřil veřeje dveří dvou loket, a dvéře
šesti loket, širokost pak dveří sedmi loket.
4. Změřil také dlouhost svatyně dvadcíti loket, a širokost dvadcíti
loket v chrámě, a řekl mi: Tato jest svatyně svatých.
5. Změřil též zed domu šesti loket, a širokost pavlače čtyř loket,
vůkol a vůkol okolo domu.
6. Ty pak pavlače, pavlač nad pavlačí, byly tři, a třidcíti noh zdélí,
a scházely se při zdi domu vespolek, tak že se pavlače vůkol a vůkol
držely, a nedržely se na zdi domu.
7. Nebo se rozšiřovala vůkol více a více, svrchu pro pavlače, kteréž
byly okolo domu, od vrchu až dolů, vůkol a vůkol domu, poněvadž
nejširší dům byl na hoře, a tak nejnižší porozšiřovala se k vrchu pro
prostřední.
8. Tak podobně spatřil jsem při domu pavlače, i nejvyšší vůkol a
vůkol, jejichž půdy zouplna odměřeny byly šesti loket k výstupkům.
9. Širokost zdi, kteráž byla při pavlačích zevnitř, pěti loket byla, i
plac pavlačí, kteréž byly při domu.
10. Mezi nimiž a komůrkami byla širokost dvadcíti loket okolo domu
vůkol a vůkol.
11. A dvéře pavlačí byly k placu, dvéře jedny na půlnoci, a druhé
dvéře na poledne, a širokost placu byla pěti loket vůkol a vůkol.
12. Stavení pak, kteréž bylo před příhradkem v úhlu k západu, širokost
byla sedmdesáti loket, a zed téhož stavení pěti loket zšíří vůkol a
vůkol, a zdélí devadesáti loket.
13. Potom změřil dům, zdélí sto loket, totiž příhradek i stavení, a
zdi jeho zdélí sto loket.
14. Též širokost předku domu i příhradku k východu sto loket.
15. Změřil i dlouhost stavení před příhradkem, kteréž bylo za ním, též
i paláce jeho s jedné i s druhé strany, a bylo sto loket; též chrám
vnitř i síňce s síní,
16. Prahy i okna possoužená, i paláce vůkol po třech stranách jejich,
naproti prahu taflování dřevěné vůkol a vůkol, i od země až do oken,
též i okna otaflovaná,
17. Od svrchku dveří až do vnitřní i zevnitřní strany domu, i všecku
zed vůkol a vůkol vnitř i zevnitř změřené.
18. Kteréž taflování bylo uděláno s cherubíny a palmami, a to vše
palma mezi cherubínem a cherubínem. A cherubín měl dvě tváře.
19. Totiž tvář lidskou naproti palmě s jedné strany, a tvář lvíčete
naproti palmě s druhé strany. Tak uděláno bylo ve všem domu vůkol a
vůkol.
20. Od země až do vrchu dveří cherubínové a palmy zdělány byly i na
zdi chrámu.
21. Chrámu veřeje byly čtverhrané, a předek svatyně podobný jemu.
22. Oltář dřevěný tří loket zvýší, zdélí pak dvou loket s úhly svými,
jehož dlouhost i pobočnice jeho dřevěné byly. I mluvil ke mně: Tento
jest stůl, kterýž stojí před Hospodinem.
23. A dvojnásobní dvéře byly u chrámu i u svatyně,
24. A dvojnásobní dvéře ve vratech, totiž dvojnásobní dvéře obracející
se, dvojnásobní ve vratech jedněch, a dvojnásobní dvéře v druhých.
25. Byli pak uděláni na nich, na těch dveřích chrámu, cherubínové a
palmy, tak jakž uděláni byli na stěnách, trámové také dřevění byli
před síňcí vně.
26. Též na oknech possoužených byly palmy s obou stran po bocích

Příspěvek byl publikován v rubrice Ezechiel. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.