Bible kralická: Izaiáš, 20. kapitola

1. Léta, kteréhož přitáhl Tartan do Azotu, poslán jsa od Sargona,
krále Assyrského, a když bojoval proti Azotu, a vzal jej,
2. Času toho mluvil Hospodin skrze Izaiáše syna Amosova, řka: Jdi a
slož žíni z bedr svých, a obuv svou zzuj s noh svých. I učinil tak, a
chodil nahý a bosý.
3. I řekl Hospodin: Jakož chodí služebník můj Izaiáš nahý a bosý, na
znamení a zázrak, třetího roku Egypta a Mouřenínské země,
4. Tak povede král Assyrský jaté Egyptské a jaté Mouřenínské, mladé i
staré, nahé a bosé, s obnaženými zadky, k hanbě Egyptských.
5. I užasnou se a zahanbí nad Mouřeníny, útočištěm svým, a nad
Egyptskými, chloubou svou.
6. Tedy řekne obyvatel ostrovu tohoto v ten den: Aj hle, toť naše
útočiště, k němuž jsme se utíkali o pomoc, abychom vysvobozeni byli z
moci krále Assyrského. Jakž bychom my tedy ušli?

Příspěvek byl publikován v rubrice Izaiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.