Bible kralická: Izaiáš, 4. kapitola

1. I chopí se sedm žen muže jednoho v ten den, a řeknou: Chléb svůj
jísti budeme, a rouchem svým se odívati, toliko ať po tobě se
jmenujeme; odejmi pohanění naše.
2. V ten den bude výstřelek Hospodinův ušlechtilý a slavný, a plod
země výtečný a krásný, totiž ti, kteříž zachováni budou z Izraele.
3. I stane se, že kdož bude zanechán na Sionu, a pozůstaven bude v
Jeruzalémě, svatý slouti bude, každý, kdož jest zapsán k životu v
Jeruzalémě,
4. Když Pán smyje nečistotu dcer Sionských, a krev Jeruzaléma vyplákne
z něho v duchu soudu a v duchu horlivosti.
5. A stvoří Hospodin nad každým obydlím hory Sion, a nad každým
shromážděním jejím oblak ve dne, a dým a blesk plápolajícího ohně v
noci; nebo nad všecku slávu bude zastření.
6. A bude stánkem k zastěňování ve dne před horkem, a za útočiště a
skrýši před přívalem a deštěm.

Příspěvek byl publikován v rubrice Izaiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.