Bible kralická: Jeremiáš, 47. kapitola

1. Slovo Hospodinovo, kteréž se stalo k Jeremiášovi proroku proti
Filistinským, prvé než dobyl Farao Gázy.
2. Takto praví Hospodin: Aj, vody vystupují od půlnoci, a obrátí se v
potok rozvodnilý, tak že zatopí zemi, i cožkoli jest na ní, město i
ty, kteříž bydlí v něm; pročež křičeti budou lidé, a kvíliti všeliký
obyvatel té země;
3. Pro zvuk dusání kopyt silných jeho, pro hřmot vozů jeho, a hrčení
kol jeho, neohlédnou se otcové na syny, majíce opuštěné ruce;
4. Pro ten den, kterýž přijíti má, aby pohubil všecky Filistinské, aby
zahladil Týr a Sidon, i všelikou pozůstávající pomoc, když hubiti bude
Hospodin Filistinské, ostatek krajiny Kaftor.
5. Přijde lysina na Gázu, vypléněn bude Aškalon i ostatek údolí
jejich. Dokudž se řezati budeš?
6. Ach, meči Hospodinův, dokudž se nespokojíš? Navrať se do pošvy své,
utiš se, a zastav se.
7. I jakž by se spokojil? Však Hospodin přikázal jemu. Proti Aškalon a
proti břehu mořskému, tam postavil jej.

Příspěvek byl publikován v rubrice Jeremiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.