Bible kralická: Job, 26. kapitola

1. A odpovídaje Job, řekl:
2. Komu jsi napomohl? Tomu-li, kterýž nemá síly? Toho-lis retoval,
kterýž jest bez moci?
3. Komu jsi rady udělil? Nemoudrému-li? Hned jsi základu dostatečně
poučil?
4. Komužs ty řeči zvěstoval? A čí duch vyšel z tebe?
5. Však i mrtvé věci pod vodami a obyvateli jejich sformovány bývají.
6. Odkryta jest propast před ním, i zahynutí není zakryto.
7. Ontě roztáhl půlnoční stranu nad prázdnem, zavěsil zemi na ničemž.
8. Zavazuje vody v oblacích svých, aniž se trhá oblak pod nimi.
9. On sám zdržuje stále trůn svůj, a roztahuje na něm oblaky své.
10. Cíl vyměřil rozlévání se vodám, až do skonání světla a tmy.
11. Sloupové nebeští třesou se a pohybují od žehrání jeho.
12. Mocí svou rozdělil moře, a rozumností svou dutí jeho.
13. Duchem svým nebesa ozdobil, a ruka jeho sformovala hada dlouhého.
14. Aj, toť jsou jen částky cest jeho, a jak nestižitelné jest i to
maličko, což jsme slyšeli o něm. Hřímání pak moci jeho kdo srozumí?

Příspěvek byl publikován v rubrice Job. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.