Bible kralická: Job, 39. kapitola

1. Víš-li, kterého času rodí kamsíkové, a laň ku porodu pracující
spatřil-lis?
2. Máš-li v počtu měsíce, kteréž vyplňují? Znáš-li, pravím, čas porodu
jejich?
3. Jak se kladou, plod svůj utiskají, a s bolestí ho pozbývají?
4. Jak se zmocňují mladí jejich, i odchovávají picí polní, a
vycházejíce, nenavracují se k nim?
5. Kdo propustil zvěř, aby byla svobodná? A řemení divokého osla kdo
rozvázal?
6. Jemuž jsem dal pustinu místo domu jeho, a místo příbytku jeho zemi
slatinnou.
7. Posmívá se hluku městskému, a na křikání toho, kdož by jej honil,
nic nedbá.
8. To, což nachází v horách, jest pastva jeho; nebo toliko zeliny
hledá.
9. Svolí-liž jednorožec, aby tobě sloužil, a u jeslí tvých aby
nocoval?
10. Připřáhneš-liž provazem jednorožce k orání? Bude-liž vláčeti
brázdy za tebou?
11. Zdaž se na něj ubezpečíš, proto že jest veliká síla jeho, a
poručíš jemu svou práci?
12. Zdaž se jemu dověříš, že sveze semeno tvé, a na humno tvé
shromáždí?
13. Ty-lis dal pávům křídlo pěkné, aneb péro čápu neb pstrosu?
14. A že opouští na zemi vejce svá, ačkoli je v prachu osedí,
15. Nic nemysle, že by je noha potlačiti, aneb zvěř polní pošlapati
mohla?
16. Tak se zatvrzuje k mladým svým, jako by jich neměl; jako by
neužitečná byla práce jeho, tak jest bez starosti.
17. Nebo nedal jemu Bůh moudrosti, aniž mu udělil rozumnosti.
18. Časem svým zhůru se vznášeje, posmívá se koni i jezdci jeho.
19. Zdaž ty dáti můžeš koni sílu? Ty-li ozdobíš šíji jeho řehtáním?
20. Zdali jej zastrašíš jako kobylku? Anobrž frkání chřípí jeho
strašlivé jest.
21. Kopá důl, a pléše v síle své, vycházeje vstříc i zbroji.
22. Směje se strachu, aniž se leká, aniž ustupuje zpátkem před
ostrostí meče,
23. Ač i toul na něm chřestí, a blyští se dřevce a kopí.
24. S hřmotem a s hněvem kopá zemi, aniž pokojně stojí k zvuku trouby.
25. Anobrž k zvuku trouby řehce, a zdaleka cítí boj, hluk knížat a
prokřikování.
26. Zdali podlé rozumu tvého létá jestřáb, roztahuje křídla svá na
poledne?
27. Zdali k rozkazu tvému zhůru se vznáší orlice, a vysoko se hnízdí?
28. Na skále přebývá, přebývá na špičaté skále jako na hradě,

Příspěvek byl publikován v rubrice Job. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.