Bible kralická: Job, 8. kapitola

1. Tedy odpovídaje Bildad Suchský, řekl:
2. Dokudž mluviti budeš takové věci, a slova úst tvých budou jako vítr
násilný?
3. Což by Bůh silný neprávě soudil, a Všemohoucí což by převracel
spravedlnost?
4. Synové zajisté tvoji že zhřešili proti němu, proto pustil je po
nepravosti jejich.
5. Kdybys ty opravdově hledal Boha silného, a Všemohoucímu se modlil,
6. A byl čistý a upřímý: jistě žeť by se hned probudil k tobě, a
napravil by příbytek spravedlnosti tvé.
7. A byly by první věci tvé špatné, poslední pak rozmnožily by se
náramně.
8. Nebo vzeptej se, prosím, věku starého, a nastroj se k zpytování
otců jejich.
9. (Myť zajisté včerejší jsme, aniž jsme čeho povědomi; k tomu dnové
naši jsou jako stín na zemi.)
10. Zdaliž tě oni nenaučí, a nepovědí tobě, a z srdce svého
nevynesou-liž slov?
11. Zdali roste třtí bez bahna? Roste-liž rákosí bez vody?
12. Nýbrž ještě za zelena, dříve než vytrháno bývá, ano prvé než jaká
jiná tráva, usychá.
13. Tak stezky všech zapomínajících se na Boha silného, tak, pravím,
naděje pokrytce zahyne.
14. Klesne naděje jeho, a doufání jeho jako dům pavouka.
15. Spolehne-li na dům svůj, neostojí; chytí-li se ho, nezdrží.
16. Vláhu má před sluncem, tak že z zahrady jeho výstřelkové jeho
vynikají.
17. Při vrchovišti kořenové jeho hustě rostou, i na místech skalnatých
rozkládá se.
18. A však bývá-li zachvácen z místa svého, až by se ho i odečtlo,
řka: Nevidělo jsem tě:
19. Tožť ta radost života jeho, a z země jiný vykvetá.
20. Aj, Bůh silný nepohrdá upřímým, ale nešlechetným ruky nepodává:
21. Až i naplní smíchem ústa tvá, a rty tvé plésáním,
22. Když nenávidící tebe v hanbu oblečeni budou, a stánku lidí
bezbožných nikdež nebude.

Příspěvek byl publikován v rubrice Job. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.