Bible kralická: Jozue, 16. kapitola

1. Potom padl los synům Jozefovým, od Jordánu proti Jerichu při vodách
Jerišských k východu, poušť, kteráž se začíná od Jericha přes hory
Bethel.
2. A od Bethel vychází do Lůza, a přichází ku pomezí Archi do Atarot.
3. Potom jde k moři ku pomezí Jefleti, až ku pomezí Betoron dolního, a
až k Gázer, a skonává se při moři.
4. I vzali dědictví své synové Jozefovi, Manasses a Efraim.
5. Byla pak meze synů Efraimových po čeledech jejich, ta byla meze
dědictví jejich na východ, od Atarot Addar až do Betoron vrchního.
6. A vychází meze ta k moři při Michmetat od půlnoční strany, a
obchází meze k východu Tanatsilo, a přechází ji od východu k Janoe.
7. A sstupuje z Janoe do Atarot a Nárat, a přichází do Jericha, a
vychází k Jordánu.
8. Od Tafue meze jde k moři ku potoku Kána, a skonává se při moři. To
jest dědictví pokolení synů Efraim po čeledech jejich.
9. Města pak oddělená synům Efraimovým byla u prostřed dědictví synů
Manassesových, všecka města s vesnicemi svými.
10. A nevyplénili Kananea bydlícího v Gázer. I bydlil Kananejský u
prostřed Efraima až do dnes, dávaje plat.

Příspěvek byl publikován v rubrice Jozue. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.