Bible kralická: Leviticus, 12. kapitola

1. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
2. Mluv synům Izraelským a rci: Žena počnuc, porodí-li pacholíka,
nečistá bude za sedm dní; podlé počtu dnů, v nichž odděluje se pro
nemoc svou, nečistá bude.
3. Potom dne osmého obřezáno bude tělo neobřízky jeho.
4. Ona pak ještě za třidceti a tři dni zůstávati bude v očišťování se
od krve. Nižádné věci svaté se nedotkne a k svatyni nepůjde, dokudž se
nevyplní dnové očištění jejího.
5. Pakli děvečku porodí, nečistá bude za dvě neděle vedlé nečistoty
oddělení svého, a šedesáte šest dní zůstávati bude v očištění od krve.
6. Když pak vyplní se dnové očištění jejího po synu aneb po dceři,
přinese beránka ročního na obět zápalnou, a holoubátko aneb hrdličku
na obět za hřích, ke dveřím stánku úmluvy, knězi.
7. Kterýž obětovati ji bude před Hospodinem, a očistí ji, a tak
očištěna bude od toku krve své. Ten jest zákon té, kteráž porodila
pacholíka aneb děvečku.
8. Pakli nebude moci býti s beránka, tedy vezme dvé hrdličátek, aneb
dvé holoubátek, jedno v obět zápalnou a druhé v obět za hřích. I
očistí ji kněz, a tak čistá bude.

Příspěvek byl publikován v rubrice Leviticus. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.