Bible kralická: Leviticus, 2. kapitola

1. Když by pak který člověk obětoval dar oběti suché Hospodinu, mouka
bělná bude obět jeho. I poleje ji olejem a vloží na ni kadidlo.
2. Přinese ji pak k synům Aronovým kněžím, a vezme odtud plnou hrst
svou té mouky bělné a toho oleje se vším kadidlem jejím; i páliti to
bude kněz na památku její naoltáři v obět ohnivou, vůně spokojující
Hospodina.
3. Ostatek pak té oběti suché bude Aronovi i synům jeho, svaté
svatých, z ohnivých obětí Hospodinových.
4. Když bys pak obětoval dar oběti suché, pečené v peci, ať jsou z
mouky bělné koláčové nekvašení, zadělaní olejem, aneb oplatkové přesní
olejem pomazaní.
5. Jestliže pak obět suchou na pánvici smaženou obětovati budeš, bude
z mouky bělné olejem zadělané a nenakvašené.
6. Rozlámeš ji na kusy a naleješ na ni oleje, obět suchá jest.
7. Pakli obět suchou v kotlíku připravenou obětovati budeš, z mouky
bělné s olejem bude.
8. I přineseš obět suchou, kteráž z těch věcí bude Hospodinu, a dáš ji
knězi, kterýžto donese ji k oltáři.
9. A vezma kněz z oběti té pamětné její, páliti je bude na oltáři, v
obět ohnivou, vůně spokojující Hospodina.
10. Což pak zůstane z oběti té suché, bude Aronovi i synům jeho, svaté
svatých, z ohnivých obětí Hospodinových.
11. Žádná obět suchá, kterouž obětovati budete Hospodinu, nebude
kvašena; nebo nižádného kvasu, ani medu nebudete obětovati v obět
ohnivou Hospodinu.
12. V oběti prvotin toliko obětovati budete je Hospodinu, ale na tento
oltář neobětujte jich u vůni spokojující.
13. Také všeliký dar suché oběti své solí osolíš, a neodejmeš soli
smlouvy Boha svého od suché oběti své. Při každé oběti své sůl
obětovati budeš.
14. Jestliže bys pak obětoval obět suchou z prvotin Hospodinu, klasy
nové ohněm upražíš, a což vymneš z těch klasů nových, to obětovati
budeš, suchou obět prvotin svých.
15. A poleješ ji svrchu olejem, kadidlo také vložíš na ni; obět suchá
jest.
16. I páliti bude kněz pamětné její z obilí zetřeného, a z oleje toho,
se vším tím kadidlem jejím; v obět ohnivou bude Hospodinu.

Příspěvek byl publikován v rubrice Leviticus. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.