Bible kralická: Leviticus, 3. kapitola

1. Jestliže pak obět pokojná bude obět jeho, když by z skotů obětoval,
buď vola neb krávu, bez vady bude obětovati je před tváří
Hospodinovou.
2. Tedy položí ruku svou na hlavu oběti své, i zabije ji u dveří
stánku úmluvy; a kropiti budou kněží synové Aronovi krví na oltář
vůkol.
3. Potom obětovati bude z oběti pokojné ohnivou obět Hospodinu, tuk
střeva kryjící, i všeliký tuk, kterýž jest na nich,
4. Též obě ledvinky s tukem, kterýž jest na nich i na slabinách,
tolikéž i branici, kteráž jest na jatrách; s ledvinkami odejme ji.
5. I páliti to budou synové Aronovi na oltáři spolu s obětí zápalnou,
kteráž bude na dříví vloženém na oheň; obět zajisté ohnivá jest, vůně
spokojující Hospodina.
6. Jestliže pak z drobného dobytka bude obět jeho v obět pokojnou
Hospodinu, samce aneb samici, bez poškvrny obětovati bude ji.
7. Jestliže by obětoval beránka, obět svou, tedy obětovati jej bude
před tváří Hospodinovou.
8. A vloží ruku svou na hlavu oběti své, a zabije ji před stánkem
úmluvy, a kropiti budou synové Aronovi krví její na oltář vůkol.
9. Potom obětovati bude z oběti pokojné obět ohnivou Hospodinu, tuk
její i ocas celý, kterýž od hřbetu odejme, též i tuk střeva kryjící se
vším tím tukem, kterýž jest na nich,
10. Též obě dvě ledvinky s tukem, kterýž jest na nich i na slabinách,
ano i branici, kteráž jest na jatrách; s ledvinkami odejme ji.
11. I páliti to bude kněz na oltáři; pokrm jest oběti ohnivé
Hospodinovy.
12. Jestliže pak koza byla by obět jeho, tedy bude ji obětovati před
oblíčejem Hospodinovým.
13. A vloží ruku svou na hlavu její, a zabije ji před stánkem úmluvy;
i kropiti budou synové Aronovi krví její na oltáři vůkol.
14. Potom obětovati bude z ní obět svou v obět ohnivou Hospodinu, tuk
střeva kryjící, i všecken tuk, kterýž jest na nich,
15. Též obě dvě ledvinky s tukem, kterýž jest na nich i na slabinách,
ano i branici, kteráž jest na jatrách; s ledvinkami odejme ji.
16. I páliti to bude kněz na oltáři, pokrm oběti ohnivé u vůni
příjemnou. Všecken tuk Hospodinu bude.
17. Právem věčným po rodech vašich, ve všech příbytcích vašich žádného

Příspěvek byl publikován v rubrice Leviticus. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.