Bible kralická: Malachiáš, 4. kapitola

1. Nebo aj, den ten přichází hořící jako pec, v němž budou všickni
pyšní, a všickni pášící bezbožnost jako strniště. I zažhne je ten den,
kterýž přijíti má, praví Hospodin zástupů, tak že neostaví jim ani
kořene ani ratolesti.
2. Vám pak, kteříž se bojíte jména mého, vzejde slunce spravedlnosti,
a zdraví bude na paprslcích jeho. Tedy vycházeti budete, a porostete
jako telata vykrmená.
3. A pošlapáte bezbožné, tak že budou jako popel pod nohami vašimi v
den, kterýž já učiním, praví Hospodin zástupů.
4. Pamatujtež na zákon Mojžíše služebníka mého, jemuž jsem přikázal na
Orébě přednesti všemu Izraeli ustanovení a soudy.
5. Aj, já pošli vám Eliáše proroka, prvé nežli přijde den Hospodinův
veliký a hrozný,
6. Aby obrátil srdce otců k synům, a srdce synů k otcům jejich, abych
přijda, neranil země prokletím.

Příspěvek byl publikován v rubrice Malachiáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.