Bible kralická: Numeri, 28. kapitola

1. Mluvil také Hospodin k Mojžíšovi, řka:
2. Přikaž synům Izraelským a rci jim: Obětí mých, chleba mého, v
obětech mých ohnivých u vůni spokojující mne, nezanedbávejte mi
přinášeti v čas k tomu vyměřený.
3. Díš tedy jim: Tato jest obět ohnivá, kterouž obětovati budete
Hospodinu: Beránky roční bez poškvrny dva, každého dne v obět zápalnou
ustavičně.
4. Beránka jednoho obětovati budeš ráno, a beránka druhého obětovati
budeš k večerou.
5. Desátý také díl míry efi mouky bělné, v obět suchou, zadělané
olejem nejčistším, čtvrtou částkou míry hin.
6. Ta jest obět zápalná ustavičná, kteráž obětována jest na hoře Sinai
u vůni příjemnou, v obět ohnivou Hospodinu.
7. A obět mokrá její, čtvrtý díl míry hin na každého beránka; v
svatyni obětuj obět mokrou silného nápoje Hospodinu.
8. Beránka pak druhého obětovati budeš k večerou, tak jako obět suchou
jitřní, a jako obět mokrou její obětovati budeš v obět ohnivou, u vůni
spokojující Hospodina.
9. Dne také sobotního dva beránky roční bez poškvrny, a dvě desetiny
mouky bělné, olejem zadělané v obět suchou s obětí její mokrou.
10. Ta bude obět zápalná sobotní každého dne sobotního, mimo zápalnou
obět ustavičnou a mokrou obět její.
11. Také na nov měsíců vašich obětovati budete obět zápalnou
Hospodinu, volky mladé dva, skopce jednoho, beránků ročních bez
poškvrny sedm;
12. A tři desetiny mouky bělné, olejem zadělané v obět suchou při
každém volku, a dvě desetiny mouky bělné, olejem zadělané v obět
suchou při každém skopci;
13. A jednu desetinu mouky bělné olejem zadělané v obět suchou při
každém beránku, k oběti zápalné u vůni příjemnou, v obět ohnivou
Hospodinu.
14. Tyto pak oběti mokré jejich z vína: Půl míry hin bude při každém
volku, a třetí částka hin při skopci, a čtvrtá částka hin při každém
beránku. Ta jest obět zápalná k nov měsíci, každého měsíce přes celý
rok.
15. Kozla také jednoho v obět za hřích, mimo obět ustavičnou,
obětovati budete Hospodinu s mokrou obětí jeho.
16. Měsíce pak prvního, čtrnáctý den téhož měsíce velikanoc bude
Hospodinu,
17. A v patnáctý den téhož měsíce slavnost; za sedm dní chleby
nekvašené jísti budete.
18. Prvního dne shromáždění svaté bude, žádného díla robotného
nebudete dělati v něm.
19. Obětovati pak budete obět ohnivou v zápal Hospodinu, volky mladé
dva, skopce jednoho, a sedm beránků ročních; bez poškvrny budou.
20. A suchou obět při nich, totiž mouku bělnou, olejem zadělanou, tři
desetiny při každém volku, a dvě desetiny při každém skopci obětovati
budete.
21. A jednu desetinu obětovati budeš při každém beránku z těch sedmi
beránků,
22. A kozla v obět za hřích jednoho k očištění vás.
23. Mimo obět zápalnou jitřní, kteráž jest obět ustavičná, obětovati
budete to.
24. Tak obětovati budete každého dne za těch sedm dní pokrm oběti
ohnivé, u vůni spokojující Hospodina, mimo zápalnou obět ustavičnou, a
obět mokrou její.
25. Sedmého pak dne shromáždění svaté míti budete, žádného díla
robotného nebudete dělati.
26. V den také prvotin, když obětovati budete novou obět suchou
Hospodinu, vyplníc téhodny vaše, shromáždění svaté míti budete;
žádného díla robotného nebudete dělati.
27. A obětovati budete obět zápalnou, u vůni spokojující Hospodina,
volky mladé dva, skopce jednoho, beránků ročních sedm,
28. A obět suchou jejich, mouky bělné olejem zadělané tři desetiny při
každém volku, dvě desetiny při každém skopci,
29. Jednu desetinu při každém beránku z těch sedmi beránků,
30. Kozla jednoho k očištění vašemu.
31. To mimo obět zápalnou ustavičnou, a obět suchou její obětovati

Příspěvek byl publikován v rubrice Numeri. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.