Bible kralická: Numeri, 29. kapitola

1. Měsíce pak sedmého v první den jeho shromáždění svaté míti budete,
žádného díla robotného nebudete dělati; to jest den troubení vašeho.
2. A obětovati budete zápal u vůni příjemnou Hospodinu, volka mladého
jednoho, skopce jednoho, beránků ročních bez poškvrny sedm;
3. A obět suchou při nich z mouky bělné olejem zadělané, tři desetiny
na každého volka, a dvě desetiny na každého skopce;
4. A desetina jedna na každého beránka z sedmi beránků;
5. A kozla jednoho v obět za hřích k očištění vás.
6. Mimo zápalnou obět novoměsíčnou s obětí její suchou, a mimo obět
zápalnou ustavičnou s obětí její suchou, a s obětmi jejich mokrými
vedlé pořádku jejich, u vůni příjemnou, v obět ohnivou Hospodinu.
7. V desátý pak den téhož měsíce sedmého shromáždění svaté míti
budete, a ponižovati budete životů svých; žádného díla nebudete
dělati.
8. A obětovati budete obět zápalnou Hospodinu u vůni příjemnou, volka
mladého jednoho, skopce jednoho, beránků ročních sedm, a ti ať jsou
bez poškvrny;
9. A obět suchou jejich z mouky bělné olejem zadělané, tři desetiny na
každého volka, a dvě desetiny na každého skopce;
10. A desetina jedna na každého beránka z těch sedmi beránků;
11. Kozla jednoho v obět za hřích, mimo obět za hřích k očištění, a
mimo zápal ustavičný s obětí suchou jeho, a s obětmi mokrými jejich.
12. V patnáctý také den měsíce sedmého shromáždění svaté míti budete;
žádného díla robotného nebudete dělati, ale slaviti budete svátek
Hospodinu za sedm dní.
13. A obětovati budete zápal v obět ohnivou u vůni spokojující
Hospodina, volků mladých třinácte, skopce dva, beránků ročních
čtrnácte, a ti ať jsou bez poškvrny;
14. Též obět suchou jejich z mouky bělné olejem zadělané, tři desetiny
na každého volka z třinácti volků, dvě desetiny na každého skopce z
těch dvou skopců,
15. A jednu desetinu na každého beránka z těch čtrnácti beránků;
16. A kozla jednoho v obět za hřích, mimo zápal ustavičný s obětí jeho
suchou i mokrou.
17. Potom dne druhého volků mladých dvanácte, skopce dva, beránků
ročních bez poškvrny čtrnácte,
18. S obětí suchou při nich, a s obětmi mokrými jejich při každém
volku, skopci i beránku vedlé počtu jejich, jakž jest obyčej;
19. A kozla jednoho v obět za hřích, mimo zápal ustavičný s obětí
suchou jeho a s obětmi mokrými jeho.
20. Dne pak třetího volků jedenácte, skopce dva, a beránků ročních bez
poškvrny čtrnácte,
21. S obětí suchou a s obětmi mokrými jejich při každém volku, skopci
i beránku, vedlé počtu jejich, jakž jest obyčej;
22. A kozla v obět za hřích jednoho, mimo obět zápalnou ustavičnou s
obětí její suchou i mokrou.
23. Dne pak čtvrtého volků deset, skopce dva, beránků ročních bez
poškvrny čtrnácte,
24. S obětí suchou i s obětmi mokrými jejich při každém volku, skopci
a beránku, vedlé počtu jejich, jakž jest obyčej;
25. A kozla jednoho v obět za hřích, mimo obět zápalnou ustavičnou s
obětí její suchou i mokrou.
26. Dne také pátého volků devět, skopce dva, beránků ročních bez
poškvrny čtrnácte,
27. S obětí suchou i s obětmi mokrými jejich při každém volku, skopci
i beránku, vedlé počtu jejich, jakž jest obyčej;
28. A kozla jednoho v obět za hřích, mimo obět zápalnou ustavičnou s
obětí její suchou i mokrou.
29. A dne šestého volků osm, skopce dva, beránků ročních bez poškvrny
čtrnácte,
30. S obětí suchou a s obětmi mokrými jejich při každém volku, skopci
i beránku, vedlé počtu jejich, jakž jest obyčej;
31. A kozla jednoho v obět za hřích, mimo obět zápalnou ustavičnou s
obětí její suchou i s obětmi mokrými.
32. Tolikéž dne sedmého volků sedm, skopce dva, beránků ročních bez
poškvrny čtrnácte,
33. S obětí suchou i s obětmi mokrými jejich na volky, skopce i
beránky, vedlé počtu jejich, jakž jest obyčej;
34. A kozla jednoho v obět za hřích, mimo obět zápalnou ustavičnou s
obětí její suchou i mokrou.
35. Dne pak osmého slavnost míti budete; žádného díla robotného
nebudete dělati.
36. A obětovati budete obět zápalnou, v obět ohnivou vůně spokojující
Hospodina, volka jednoho, skopce jednoho, a beránků ročních sedm bez
poškvrny,
37. S obětí suchou i s obětmi mokrými jejich při volku, skopci i
beráncích, vedlé počtu jejich, jakž jest obyčej;
38. A kozla jednoho v obět za hřích, mimo obět zápalnou ustavičnou s
obětí její suchou i mokrou.
39. Ty věci vykonávati budete Hospodinu při slavnostech vašich, kromě
toho, což byste z slibu aneb z dobré vůle své obětovali, buď zápalné,
aneb suché, aneb mokré, aneb pokojné oběti vaše.
40. (30:1) I oznámil Mojžíš synům Izraelským všecky ty věci, kteréž
přikázal jemu Hospodin.

Příspěvek byl publikován v rubrice Numeri. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.