Bible kralická: Ozeáš, 3. kapitola

1. Opět řekl mi Hospodin: Ještě jdi, a zamiluj ženu, milou frejíři a
cizoložnou, tak jako miluje Hospodin syny Izraelské, ačkoli oni hledí
k bohům cizím, a milují kádě vína.
2. Tedy zjednal jsem ji sobě z patnácti stříbrných a z půldruhého
chomeru ječmene.
3. A řekl jsem jí: Za mnoho dnů seď mi, nesmilni, aniž se vdávej za
muže, a já také příčinou tvou.
4. Nebo za mnohé dny budou synové Izraelští bez krále, bez knížete,
bez oběti, bez modly, bez efodu a terafim.
5. Potom pak obrátí se synové Izraelští, a hledati budou Hospodina
Boha svého i Davida krále svého; a předěšeni jsouce, poběhnou k
Hospodinu a k dobrotě jeho v posledních časích.

Příspěvek byl publikován v rubrice Ozeáš. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.