Bible kralická: Píseň Šalomounova, 3. kapitola

1. Na ložci svém v noci hledala jsem toho, kteréhož miluje duše má.
Hledala jsem ho, ale nenašla jsem ho.
2. Již tedy vstanu, a zchodím město; po ryncích i po ulicech hledati
budu toho, kteréhož miluje duše má. Hledala jsem ho, ale nenašla jsem
ho.
3. Našli mne ponocní, kteříž chodí po městě. Viděli-liž jste toho,
kteréhož miluje duše má?
4. A jakž jsem jich jen pominula, takž jsem našla toho, kteréhož
miluje duše má. Chopila jsem ho, aniž ho pustím, až ho uvedu do domu
matky své, a do pokojíka rodičky své.
5. Přísahou vás zavazuji, dcery Jeruzalémské, skrze srny a laně polní,
abyste nebudily a nevyrážely ze sna milého mého, dokudž by sám
nechtěl.
6. Která jest to, jenž vstupuje z pouště jako sloupové dymu, okouřena
jsuc mirrou a kadidlem, dražším nad všelijaký prach apatekářský?
7. Aj, lože Šalomounovo, okolo něhož šedesáte udatných z nejsilnějších
Izraelských,
8. Vše vládnoucích mečem, vycvičených v boji, z nichž jeden každý má
svůj meč při boku svém z příčiny strachu nočního.
9. Schranu vystavěl sobě král Šalomoun z dříví Libánského,
10. Při níž udělal sloupy stříbrné, dno zlaté a ponebí šarlatové,
vnitřek pak jeho postlaný milostí dcer Jeruzalémských.
11. Vyjděte a pohleďte, dcery Sionské, na krále Šalomouna v koruně,
kterouž ho korunovala matka jeho v den oddávání jeho a v den veselí
srdce jeho.

Příspěvek byl publikován v rubrice Píseň Šalomounova. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.