Bible kralická: Píseň Šalomounova, 7. kapitola

1. Jak jsou krásné nohy tvé v střevících, dcero knížecí! Okolek bedr
tvých jako zápony, dílo ruku výborného řemeslníka.
2. Pupek tvůj koflík okrouhlý, ne bez nápoje; břicho tvé jako stoh
pšenice obrostlý kvítím.
3. Oba tvé prsy jako dvé telátek bliženců srních.
4. Hrdlo tvé jako věže z kostí slonových, oči tvé rybníci v Ezebon
podlé brány Batrabbim, nos tvůj věže Libánská patřící k Damašku.
5. Hlava tvá na tobě jako Karmel, a vlasy hlavy tvé jako šarlat; i
král přivázán by byl na pavlačích.
6. Jak jsi ty krásná, a jak utěšená, ó milosti přerozkošná!
7. Ta postava tvá podobna jest palmě, a prsy tvé hroznům.
8. Řekl jsem: Vstoupím na palmu, dosáhnu vrchů jejích. Nechažť tedy
jsou prsy tvé jako hroznové vinného kmene, a vůně chřípí tvých jako
jablek vonných.
9. Ústa tvá jako víno výborné, milá pro upřímnost, působící, aby i
těch, jenž spí, rtové mluvili.
10. Já jsem milého svého, a ke mně jest žádost jeho.
11. Poď, milý můj, vyjděme na pole, přenocujme ve vsech.
12. Ráno přivstaneme, na vinice pohledíme, kvete-li vinný kmen, již-li
se ukázal začátek hroznů, kvetou-li jablka zrnatá, a tuť dám tobě
milosti své.
13. Pěkná jablečka vydala vůni, a na dveřech našich všecky rozkoše
nové i staré, milý můj, zachovala jsem tobě.

Příspěvek byl publikován v rubrice Píseň Šalomounova. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.