Bible kralická: Přísloví, 18. kapitola

1. Svémyslný hledá toho, což se jemu líbí, a ve všelijakou věc plete
se.
2. Nezalibuje sobě blázen v rozumnosti, ale v tom, což zjevuje srdce
jeho.
3. Když přijde bezbožný, přichází také pohrdání, a s lehkomyslným
útržka.
4. Slova úst muže vody hluboké, potok rozvodnilý pramen moudrosti.
5. Přijímati osobu bezbožného není dobré, abys převrátil spravedlivého
v soudu.
6. Rtové blázna směřují k svadě, a ústa jeho bití se domluví.
7. Ústa blázna k setření jemu, a rtové jeho osídlem duši jeho.
8. Slova utrhače jsou jako ubitých, ale však sstupují do vnitřností
života.
9. Také ten, kdož jest nedbalý v práci své, bratr jest mrhače.
10. Věže pevná jest jméno Hospodinovo; k němu se uteče spravedlivý, a
bude povýšen.
11. Zboží bohatého jest město pevné jeho, a jako zed vysoká v mysli
jeho.
12. Před setřením vyvyšuje se srdce člověka, ale před povýšením bývá
ponížení.
13. Kdož odpovídá něco, prvé než vyslyší, počítá se to za bláznovství
jemu a za lehkost.
14. Duch muže snáší nemoc svou, ducha pak zkormouceného kdo snese?
15. Srdce rozumného dosahuje umění, a ucho moudrých hledá umění.
16. Dar člověka uprostranňuje jemu, a před oblíčej mocných přivodí
jej.
17. Spravedlivý zdá se ten, kdož jest první v své při, ale když
přichází bližní jeho, tedy stihá jej.
18. Los pokojí svady, a mezi silnými rozeznává.
19. Bratr křivdou uražený tvrdší jest než město nedobyté, a svárové
jsou jako závora u hradu.
20. Ovocem úst jednoho každého nasyceno bývá břicho jeho, úrodou rtů
svých nasycen bude.
21. Smrt i život jest v moci jazyka, a ten, kdož jej miluje, bude
jísti ovoce jeho.
22. Kdo nalezl manželku, nalezl věc dobrou, a navážil lásky od

Příspěvek byl publikován v rubrice Přísloví. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.