Bible kralická: Přísloví, 27. kapitola

1. Nechlub se dnem zítřejším, nebo nevíš, coť ten den přinese.
2. Nechať tě chválí jiní, a ne ústa tvá, cizí, a ne rtové tvoji.
3. Tíž má kamen, a váhu písek, ale hněv blázna těžší jest nad to obé.
4. Ukrutnátě věc hněv a prudká prchlivost, ale kdo ostojí před
závistí?
5. Lepší jest domlouvání zjevné, než milování tajné.
6. Bezpečnější rány od přítele, než lahodná líbání nenávidícího.
7. Duše sytá pohrdá i medem, ale duši lačné každá hořkost sladká.
8. Jako pták zaletuje od hnízda svého, tak muž odchází od místa svého.
9. Mast a kadění obveseluje srdce; tak sladkost přítele víc než rada
vlastní.
10. Přítele svého a přítele otce svého neopouštěj, a do domu bratra
svého nechoď v čas bídy své; lepšíť jest soused blízký, než bratr
daleký.
11. Buď moudrý, synu můj, a obvesel srdce mé, ať mám co odpovědíti
tomu, kdož mi utrhá.
12. Opatrný vidá zlé, vyhne se, ale hloupí předce jdouce, těžkosti
docházejí.
13. Vezmi roucho toho, kterýž slíbil za cizího, a od toho, kdo za
cizozemku slíbil, základ jeho.
14. Tomu, kdož dobrořečí příteli svému hlasem velikým, ráno vstávaje,
za zlořečení počteno bude.
15. Kapání ustavičné v čas přívalu, a žena svárlivá rovní jsou sobě;
16. Kdož ji schovává, schovává vítr, a jako mast v pravici voněti
bude.
17. Železo železem se ostří; tak muž zostřuje tvář přítele svého.
18. Kdo ostříhá fíku, jídá ovoce jeho; tak kdo ostříhá pána svého,
poctěn bude.
19. Jakož u vodě tvář proti tváři se ukazuje, tak srdce člověka
člověku.
20. Propast a zahynutí nebývají nasyceni, tak oči člověka nasytiti se
nemohou.
21. Teglík stříbra a pec zlata zkušuje, tak člověka pověst chvály
jeho.
22. Bys blázna i v stupě mezi krupami píchem zopíchal, neodejde od
něho bláznovství jeho.
23. Pilně přihlídej k dobytku svému, pečuj o stáda svá.
24. Nebo ne na věky trvá bohatství, ani koruna do pronárodu.
25. Když zroste tráva, a ukazuje se bylina, tehdáž ať se shromažďuje
seno s hor.

Příspěvek byl publikován v rubrice Přísloví. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.