Bible kralická: Přísloví, 5. kapitola

1. Synu můj, pozoruj moudrosti mé, k opatrnosti mé nakloň ucha svého,
2. Abys ostříhal prozřetelnosti, a rtové tvoji šetřili umění.
3. Nebo rtové cizí ženy strdí tekou, a měkčejší nad olej ústa její.
4. Poslední pak věci její hořké jsou jako pelyněk, ostré jako meč na
obě straně ostrý.
5. Nohy její sstupují k smrti, krokové její hrob uchvacují.
6. Stezku života snad bys zvážiti chtěl? Vrtkéť jsou cesty její,
neseznáš.
7. Protož, synové, poslechněte mne, a neodstupujte od řečí úst mých.
8. Vzdal od ní cestu svou, a nepřibližuj se ke dveřím domu jejího,
9. Abys snad nedal jiným slávy své, a let svých ukrutnému,
10. Aby se nenasytili cizí úsilím tvým, a práce tvá nezůstala v domě
cizím.
11. I řval bys naposledy, když bys zhubil tělo své a čerstvost svou,
12. A řekl bys: Jak jsem nenáviděl cvičení, a domlouváním pohrdalo
srdce mé,
13. A neposlouchal jsem hlasu vyučujících mne, a k učitelům svým
nenaklonil jsem ucha svého!
14. O málo, že jsem nevlezl ve všecko zlé u prostřed shromáždění a
zástupu.
15. Pí vodu z čisterny své, a prameny z prostředku vrchoviště svého.
16. Nechť se rozlévají studnice tvé ven, a potůčkové vod na ulice.
17. Měj je sám sobě, a ne cizí s tebou.
18. Budiž požehnaný pramen tvůj, a vesel se z manželky mladosti své.
19. Laně milostné a srny utěšené; prsy její ať tě opojují všelikého
času, v milování jejím kochej se ustavičně.
20. Nebo proč bys se kochal, synu můj, v cizí, a objímal život
postranní,
21. Poněvadž před očima Hospodinovýma jsou cesty člověka, a on všecky
stezky jeho váží?
22. Nepravosti vlastní jímají bezbožníka takového, a v provazích
hříchu svého uvázne.
23. Takovýť umře, proto že nepřijímal cvičení, a ve množství
bláznovství svého blouditi bude.

Příspěvek byl publikován v rubrice Přísloví. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.