Bible kralická: Žalm 1

1. Blahoslavený ten muž, kterýž nechodí po radě bezbožných, a na cestě
hříšníků nestojí, a na stolici posměvačů nesedá.
2. Ale v zákoně Hospodinově jest líbost jeho, a v zákoně jeho přemýšlí
dnem i nocí.
3. Nebo bude jako strom štípený při tekutých vodách, kterýž ovoce své
vydává časem svým, jehožto list nevadne, a cožkoli činiti bude,
šťastně mu se povede.
4. Ne takť budou bezbožní, ale jako plevy, kteréž rozmítá vítr.
5. A protož neostojí bezbožní na soudu, ani hříšníci v shromáždění
spravedlivých.
6. Neboť zná Hospodin cestu spravedlivých, ale cesta bezbožných
zahyne.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.