Bible kralická: Žalm 10

1. Proč, ó Hospodine, stojíš zdaleka, a skrýváš se v čas ssoužení?
2. Z pychu bezbožník protivenství činí chudému. Ó by jati byli v zlých
radách, kteréž vymýšlejí.
3. Neboť se honosí bezbožník v líbostech života svého, a lakomý sobě
pochlebuje, a Hospodina popouzí.
4. Bezbožník pro pýchu, kterouž na sobě prokazuje, nedbá na nic;
všecka myšlení jeho jsou, že není Boha.
5. Dobře mu se daří na cestách jeho všelikého času, soudové tvoji
vzdáleni jsou od něho, i na všecky nepřátely své fouká,
6. Říkaje v srdci svém: Nepohnuť se od národu až do pronárodu, nebo ne
bojím se zlého.
7. Ústa jeho plná jsou zlořečenství, i chytrosti a lsti; pod jazykem
jeho trápení a starost.
8. Sedí v zálohách ve vsech a v skrýších, aby zamordoval nevinného;
očima svýma po chudém špehuje.
9. Číhá v skrytě jako lev v jeskyni své, číhá, aby pochytil chudého,
uchvacujeť jej, a táhne pod sítku svou.
10. Připadá a stuluje se, dokudž by nevpadlo v silné pazoury jeho
shromáždění chudých.
11. Říká v srdci svém: Zapomenulť jest Bůh silný, skryl tvář svou,
nepohledíť na věky.
12. Povstaniž, Hospodine Bože silný, vznes ruku svou, nezapomínejž se
nad chudými.
13. Proč má bezbožník Boha popouzeti, říkaje v srdci svém, že toho
vyhledávati nebudeš?
14. Díváš se do času, nebo ty nátisk a bolest spatřuješ, abys jim
odplatil rukou svou; na tebeť se spouští chudý, sirotku ty jsi
spomocník.
15. Potři rámě bezbožného, a vyhledej nepravosti zlostného, tak aby
neostál.
16. Hospodin jest králem věčných věků, národové z země své hynou.
17. Žádost ponížených vyslýcháš, Hospodine, utvrzuješ srdce jejich,
ucha svého k nim nakloňuješ,
18. Abys soud činil sirotku a ssouženému, tak aby jich nessužoval více
člověk bídný a zemský.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.