Bible kralická: Žalm 100

1. Žalm k díků činění. Prokřikuj Hospodinu všecka země.
2. Služte Hospodinu s veselím, předstupte před oblíčej jeho s
prozpěvováním.
3. Vězte, že Hospodin jest Bůh; on učinil nás, a ne my sami sebe,
abychom byli lid jeho, a ovce pastvy jeho.
4. Vcházejte do bran jeho s díkčiněním, a do síní jeho s chvalami;
oslavujte jej, a dobrořečte jménu jeho.
5. Nebo dobrý jest Hospodin, na věky milosrdenství jeho, a od národu
až do pronárodu pravda jeho.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.