Bible kralická: Žalm 101

1. Žalm Davidův. O milosrdenství a soudu zpívati budu, tobě, ó
Hospodine, žalmy budu zpívati.
2. Opatrně se míti budu na cestě přímé, až přijdeš ke mně; choditi
budu ustavičně v upřímnosti srdce svého i v domě svém.
3. Nepředstavímť sobě před oči věci nešlechetné; skutek uchylujících
se v nenávisti mám, nepřichytíť se mne.
4. Srdce převrácené odstoupí ode mne, zlého nebudu oblibovati.
5. Škodícího jazykem bližnímu svému tajně, tohoť vytnu; očí vysokých a
mysli naduté nikoli nebudu moci trpěti.
6. Oči mé na pravdomluvné v zemi, aby sedali se mnou; kdož chodí po
cestě upřímé, tenť mi sloužiti bude.
7. Nebude bydliti v domě mém činící lest, a mluvící lež nebude míti
místa u mne.
8. Každého jitra pléniti budu všecky nešlechetné z země, abych tak
vyplénil z města Hospodinova všecky, kdož páší nepravost.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.