Bible kralická: Žalm 11

1. Přednímu zpěváku, žalm Davidův. Hospodina doufám, kterakž tedy
říkáte duši mé: Uleť s hory své jako ptáče?
2. Nebo aj, bezbožníci napínají lučiště, přikládají šípy své na
tětivo, aby stříleli skrytě na upřímé srdcem.
3. Ale těmi usilováními zkaženi budou; nebo spravedlivý co učinil?
4. Hospodin jest v chrámě svatém svém, trůn Hospodinův v nebi jest;
oči jeho hledí, víčka jeho zkušují synů lidských.
5. Hospodin zkušuje spravedlivého, bezbožníka pak a milujícího
nepravost nenávidí duše jeho.
6. Dštíti bude na bezbožníky uhlím řeřavým, ohněm a sirou, a duch
vichřice bude částka kalicha jejich.
7. Nebo Hospodin spravedlivý jest, spravedlnost miluje, na upřímého
oči jeho patří.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.