Bible kralická: Žalm 110

1. Davidův žalm. Řekl Hospodin Pánu mému: Seď na pravici mé, dokudž
nepoložím nepřátel tvých za podnože noh tvých.
2. Berlu moci tvé vyšle Hospodin z Siona, řka: Panuj u prostřed
nepřátel svých.
3. Lid tvůj dobrovolný v den boje tvého v ozdobě svatosti, z života
hned v svitání jako rosa plod tvůj bude.
4. Přisáhl Hospodin, a nebude želeti toho, řka: Ty jsi kněz na věky
podlé řádu Melchisedechova.
5. Pán po pravici tvé potře v den hněvu svého krále.
6. Soud činiti bude mezi národy, porážku hroznou učiní, potře i hlavu
panující nad mnohými krajinami.
7. Z potoka na cestě píti bude, a protož povýší hlavy.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.