Bible kralická: Žalm 111

1. Halelujah. Slaviti budu Hospodina z celého srdce, v radě přímých i
v shromáždění;
2. Veliké skutky Hospodinovy, a patrné všechněm, kteříž v nich líbost
mají;
3. Slavné a překrásné dílo jeho, a spravedlnost jeho zůstávající na
věky.
4. Památku způsobil předivnými skutky svými milostivý a milosrdný
Hospodin.
5. Pokrm dal těm, kteříž se ho bojí, pamětliv jsa věčně na smlouvu
svou.
6. Mocné skutky své oznámil lidu svému, dav jim dědictví pohanů.
7. Skutkové rukou jeho pravda a soud, a nepohnutelní všickni rozkazové
jeho.
8. Upevnění na věčnou věčnost; učiněni jsou v pravdě a v pravosti.
9. Vykoupení poslav lidu svému, přikázal na věky smlouvu svou; svaté a
hrozné jest jméno jeho.
10. Počátek moudrosti jest bázeň Hospodina; rozumu výborného nabývají
všickni, kteříž činí ty věci; chvála jeho zůstává na věky.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.