Bible kralická: Žalm 112

1. Halelujah. Blahoslavený muž, kterýž se bojí Hospodina, a v
přikázaních jeho má velikou líbost.
2. Mocné na zemi bude símě jeho, rodina upřímých požehnání dojde.
3. Zboží a bohatství v domě jeho, a spravedlnost jeho zůstává na věky.
4. Vzchází ve tmách světlo upřímým, milostivý jest, milosrdný a
spravedlivý.
5. Dobrý člověk slitovává se i půjčuje, a řídí své věci s soudem.
6. Nebo nepohne se na věky, v paměti věčné bude spravedlivý.
7. Slyše zlé noviny, nebojí se; stálé jest srdce jeho, a doufá v
Hospodina.
8. Utvrzené srdce jeho nebojí se, až i uzří pomstu na svých
nepřátelích.
9. Rozděluje štědře, a dává nuzným; spravedlnost jeho zůstává na věky,
roh jeho bude vyvýšen v slávě.
10. Bezbožný vida to, zlobiti se, zuby svými škřipěti a schnouti bude;
žádost bezbožníků zahyne.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.