Bible kralická: Žalm 120

1. Píseň stupňů. K Hospodinu v ssoužení svém volal jsem, a vyslyšel
mne.
2. Hospodine, vysvoboď duši mou od rtů lživých, a od jazyka lstivého.
3. Coť prospěje, aneb coť přidá jazyk lstivý,
4. Podobný k střelám přeostrým silného, a k uhlí jalovcovému?
5. Běda mně, že pohostinu býti musímv Mešech, a přebývati v saláších
Cedarských.
6. Dlouho bydlí duše má mezi těmi, kteříž nenávidí pokoje.
7. Já ku pokoji, ale když mluvím, oni k boji.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.