Bible kralická: Žalm 121

1. Píseň stupňů. Pozdvihuji očí svých k horám, odkudž by mi přišla
pomoc.
2. Pomoc má jest od Hospodina, kterýž učinil nebe i zemi.
3. Nedopustíť, aby se pohnouti měla noha tvá, nedřímeť strážný tvůj.
4. Aj, nedřímeť, ovšem nespí ten, kterýž ostříhá Izraele.
5. Hospodin strážce tvůj, Hospodin zastínění tvé tobě po pravici.
6. Nebudeť bíti na tě slunce ve dne, ani měsíc v noci.
7. Hospodin tě ostříhati bude ode všeho zlého, ostříhati bude duše
tvé.
8. Hospodin ostříhati tě bude, když vycházeti i vcházeti budeš, od
tohoto času až na věky.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.