Bible kralická: Žalm 122

1. Píseň stupňů, Davidova. Veselím se z toho, že mi říkáno bývá: Poďme
do domu Hospodinova,
2. A že se postavují nohy naše v branách tvých, ó Jeruzaléme.
3. Jižtě Jeruzalém ušlechtile vystaven, a jako v město k sobě vespolek
připojen.
4. Do něhož vstupují pokolení, pokolení Hospodinova, k svědectví
Izraelovu, aby oslavovali jméno Hospodinovo.
5. Nebo tamť jsou postaveny stolice soudu, stolice domu Davidova.
6. Žádejtež pokoje Jeruzalému, řkouce: Dějž se pokojně těm, kteříž tě
milují.
7. Budiž pokoj v předhradí tvém, a upokojení na palácích tvých.
8. Pro bratří své a přátely své žádati budu pokoje tobě.
9. Pro dům Hospodina Boha našeho budu tvého dobrého hledati.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.