Bible kralická: Žalm 123

1. Píseň stupňů. K toběť pozdvihuji očí svých, ó ty, kterýž na
nebesích přebýváš.
2. Aj hle, jakož oči služebníků k rukám pánů jejich, jakož oči děvky k
rukám paní její: tak oči naše k Hospodinu Bohu našemu, až by se
smiloval nad námi.
3. Smiluj se nad námi, Hospodine, smiluj se nad námi, neboť jsme již
příliš potupou nasyceni.
4. Jižť jest příliš nasycena duše naše posmíšky bezbožných, a potupou
pyšných.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.