Bible kralická: Žalm 125

1. Píseň stupňů. Ti, kteříž doufají v Hospodina, podobni jsou k hoře
Sionu, kteráž se nepohybuje, ale na věky zůstává.
2. Okolo Jeruzaléma jsou hory, Hospodin jest vůkol lidu svého, od
tohoto času až na věky.
3. Neboť nebude státi sceptrum bezbožníků nad losem spravedlivých, aby
nevztáhli spravedliví k nepravosti rukou svých.
4. Dobře učiň, Hospodine, dobrým, a těm, kteříž jsou upřímého srdce.
5. Ty pak, kteříž se uchylují k cestám svým křivým, zapudiž Hospodin s
činiteli nepravosti. Pokoj přijdiž na Izraele.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.