Bible kralická: Žalm 127

1. Píseň stupňů, Šalomounova. Nebude-li Hospodin stavěti domu, nadarmo
usilují ti, kteříž stavějí jej; nebude-li Hospodin ostříhati města,
nadarmo bdí strážný.
2. Daremnéť jest vám ráno vstávati, dlouho sedati, a jísti chléb
bolesti, poněvadž Bůh dává milému svému i sen.
3. Aj, dědictví od Hospodina jsou dítky, a plod života jest mzda.
4. Jako střely v ruce udatného, tak jsou dítky zdárné.
5. Blahoslavený muž, kterýž by jimi naplnil toul svůj; nebudouť
zahanbeni, když v rozepři budou s nepřátely v branách.

Příspěvek byl publikován v rubrice Žalmy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.